درباره شهر تبريز

تبريز مرکز استان آذربايجان شرقي است . در 46 درجه و 25 دقيقه طول شرقي و38 درجه و دو دقيقه عرض شمالي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است ، ارتفاع آن از سطح دريا 1340 متر مي باشد . با وسعتي حدود 11800 کيلومتر و جمعيتي بالغ بر يک ونيم ميليون نفر  در قلمرو مياني خطه آذربايجان و در قسمت شرقي شمال درياچه اروميه و619 کيلومتري غرب تهران قرار دارد و در 150 کيلومتري جنوب جلفا ، مرز ايران وجمهوري آذربايجان قرار گرفته است .

 

درباره كارخانه                                                     

آدرس كارخانه چرخشگر:

 

 جاده تبريز سردرود، منطقه صنعتي غرب.

 

 صندوق پستي : 4487-51385

 

 تلفن: 6-34459081(041)         فاكس: 34452666(041)

 

 مساحت كل كارخانه 332000  مترمربع مي باشد كه از اين مقدار تقريبا 58700 مترمربع مسقف مي باشد.

 

 آدرس دفتر مركزي شركت چرخشگر:

 

 تهران، خيابان شهيد وحيد دستگردي (ظفر) شماره 170،

 

 صندوق پستي 1764-15815

تلفن: 4-22276773(021)     فاكس: 22276710(021)

 

 

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر