Previous Next

بازدید مهندس کریم صادق زاده از شرکت چرخشگر

حضور و بازدید جناب آقای مهندس کریم صادق زاده دبیر اجرائی خانه کارگر استان و عضو هیئت رئیسه شورای شهر تبریز از شرکت چرخشگر و اهدای لوح تندیس شهر تبریز به مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس کریم سنجری