سالن ماشین کاری پوسته (پوسته تراشی)

سالن ماشین کاری پوسته (پوسته تراشی)

 

این سالن با داشتن دستگاههای مخصوص قابلیت آماده سازی انواع پوسته گیربکس مورد نیاز شرکت را دارا می باشد. دستگاههای مخصوص این سالن قادر هستند با توجه به نوع برنامه تولید، پوسته های گیربکس مورد نیاز را ماشینکاری و آماده نمایند. این دستگاهها تراش چند محوره  قادر هستند تا ماشینکاری انواع پوسته گیربکس را انجام دهند.

 

 

 

 

تاریخ

15 مهر 1397

برچسب ها

سالن های تولید