سالن مونتاژ(سواری-اکومات)

سالن مونتاژ(سواری-اکومات)

 

مونتاژ گیربکس های تولید شده در شرکت در مرحله نهایی یکی از مهمترین فعالیت های شرکت است که در سالن های مونتاژ انجام می پذیرد. مونتاژ گیربکس های سواری و همچنین مونتاژ گیربکس های پیشرفته سری اکومات با مجهزترین تجهیزات انجام گرفته و محصول نهایی پس از تست به انبار محصول ارسال می گردد.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
اکومات
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ

15 مهر 1397

برچسب ها

سالن های تولید