آزمایشگاه

آزمایشگاه

 

آزمایشگاه شرکت چرخشگر زیر مجموعه خدمات کنترل کیفی بوده و قادر است دقیق ترین آزمایشات را در زمینه کیفیت مواد خام ، قطعات ، مواد مصرفی ، بررسی نتایج عملیات حرارتی و تمامی فعالیتهای حوزه پالایش کیفیت را انجام دهد.

 

 

 

 

تاریخ

15 مهر 1397

برچسب ها

کارخانه