تیم های چند تخصصی (CFT)  

تیم های چند تخصصی به تیم هایی اطلاق می گردد که اعضای مختلفی با دانش و مهارت های گوناگون گرد هم آمده تا هدف معینی را دنبال نمایند . اعضای این تیم می توانند پرسنل های بازاریابی ، فروش ، فنی و مهندسی ، ساخت و تولید ، تضمین کیفیت و پرسنل سایر واحدها باشند . هر کدام از اعضاء در تیم وظایفی را بر عهده گرفته و مسئول پاسخگوئی به رهبر آن تیم می باشند .

کمیته های CFT  در شرکت چرخشگر بر اساس جدول ماتریس کمیته های CFT به کد تضمین کیفیت CH-IM-T01 ایجاد شده اند و در برگیرنده سه گروه اصلی فرآیندهای سازمانی به شرح ذیل می باشند.

 • فرآیندهای اصلی شامل :
  • فروش و خدمات پس از فروش و امور مشتریان
  • تولید
  • طرح ریزی و تحقق محصول
  • بازاریابی و امکان سنجی
 • فرآیندهای مدیریتی
  • مدیریت منابع مالی
  • مدیریت استراتژی بهره وری و بهبود
  • مدیریت منابع انسانی
 • فرآیندهای پشتیبانی
  • کنترل کیفی
  • کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری
  • تکنولوژی تولید (ساخت ، محصول ، ابزار )
  • برنامه ریزی
  • تکنولوژی اطلاعات
  • خدمات فنی و انرژی
  • تامین و لجستیک
 • کمیته های زیرنظر هیئت مدیره
  • کمیته حسابرسی
  • کمیته انتصابات
  • کمیته ریسک
  • کمیته جبران خدمت
 • کمیته های ارتقاء و بهبود فرآیندها و محصولات شرکت چرخشگر

شامل دو دسته تیم راهبردی و فرا تخصصی می باشند که به شرح ذیل می باشند :

 • تیم های راهبردی و پشتیبانی ارتقاء کیفیت ومحصولات و فرآیندها
 • تیم های فرا تخصصی ارتقاء کیفیت محصولات و فرآیندها
  • تیم فرا تخصصی ارتقاء کیفیت پوسته تراشی
  • تیم فرا تخصصی ارتقاء کیفیت دنده زنی و عملیات حرارتی
  • تیم فرا تخصصی ارتقاء کیفیت مونتاژ و تست عملکرد
  • تیم فرا تخصصی ارتقاء کیفیت طراحی و عملکرد محصول
  • تیم فرا تخصصی رسیدگی به شکایات مشتریان
  • تیم فرا تخصصی طراحی ، تدوین و بازنگری مستندات سیستمهای مدیرت کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی
  • تیم فرا تخصصی ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی (HSE)
  • تیم فرا تخصصی کالای ورودی

توضیح :

 • تیم های فرا تخصصی می توانند بعد از هماهنگی با تیم راهبردی از افراد متخصص موجود در کلیه واحدها بر اساس تیم ها دعوت به عمل آورند

تیم های فرا تخصصی با تشکیل جلسات کارشناسی اقدام و نتایج پیشرفت اهداف و فعالیت های انجام یافته را بصورت هفتگی به دبیر تیم راهبردی و پشتیبانی ارتقاء کیفیت محصولات و فرآیندها گزارش می نمایند.