سرمايه شركت : 952,094,749,000 ريال

 

 

سهامداران

 

شركت ايران خودرو ديزل 58.69
شركت ZF 16.7
شرکت سهامی بیمه ایران 10
شركت سرمايه گذاري توسعه ملي ایران 1.8
شركت سرمايه گذاري سمند --
ساير 12.81
جمع كل 100%

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر