مطالب

vafadar

 

 

 

چشم انداز(آرمان)شرکت چرخشگر

 

 

برترین شرکت منطقه درتوليد و تامین گیربکس و فرمان خودروسازان

با مشارکت برترین برندهای جهانی

 

 

 

بیانیه ماموریت شرکت چرخشگر

 

 

تولید، مونتاژ و بازرگانی انواع گیربکس، فرمان و قطعات

 

یدکی خودروهای تجاری و سواری

 

 

 

ارزشها و باورهای چرخشگر

 

·       حفظ منابع انسانی شایسته وبهره ور

 

·       مشتری مداری

 

·       حفظ حقوق صاحبان سهام

 

·       تفکر برد-برد با شرکای تجاری

 

·       انجام رسالتهای ملی و اجتماعی

 

 

 

مضامین استراتژیک چرخشگر

 

·       تنوع بخشی به سبد محصولات

 

·