بیانیه ماموریت

strategy-partners-100713440-large1.jpg

مضامین استراتژیک

dn-inteligenciaartificial1.jpg

ارزشها و باورها

vision-2.jpg

چشم انداز و آرمان


اخبار تازه ها

با توجه به نامگذاری سال 1400 با عنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها از طرف مقام معظم رهبری، شرکت چرخشگر در این راستا جهت برونسپاری قطعات با هدف افزایش تامین کنندگان بالفعل و بالقوه و همچنین ...

به گزارش روابط عمومی شرکت چرخشگر در مورخه 1400/05/04 دکتر واعظی در دیدار با مدیرعامل شرکت چرخشگر بر ضرورت احصا و شناسایی چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع و رفع این نیاز...

به گزارش روابط عمومی شرکت چرخشگر روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیرعامل شرکت چرخشگر به همراه هیئت مدیره،

...

تماس با ما