سوالات متداول

شرایط همکاری با شرکت چرخشگر چگونه است؟
جهت همکاری با شرکت از بخش فرم همکاری اقدام نمایید. پس از تکمیل فرم همکاری اطلاعات شما در اختیار منابع انسانی جهت استفاده در زمان مقتضی قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که تکمیل فرم تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد کرد.
چگونه از شرکت چرخشگر بازدید کنیم؟
جهت اطلاع از امور سهام شرکت چرخشگر چه کار باید کرد؟
Image