Previous Next

اهتزاز پرچم شرکت چرخشگر در قله دماوند

 

پرچم شرکت چرخشگر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ در بالاترین نقطه ایران زمین قله دماوند توسط همکار ارجمند اکبر فرجی به اهتزاز در آمد این صعود یکروزه را به تمام همکاران شرکت چرخشگر تبریک عرض می نماییم.